თანამშრომლობა - ძლიერი სოფლისათვის

თანამშრომლობა - ძლიერი სოფლისათვის

29/10/2016

921 წლამდე საქართველოში არსებობდა ინტერესთა ჯგუფების, თემის, სოფლის გაერთიანების არაერთი მაგალითი სხვადასხვა საკითხისა და პრობლემის გარშემო