კულტურა როგორც ურთიერთობის ენა

კულტურა როგორც ურთიერთობის ენა

27-28/10/2015

„კულტურა როგორც ურთიერთობის ენა“ რთულად საკომუნიკაციო ჯგუფებთან ხელოვნების ენაზე დიალოგის წარმართვის.