სამგორი

სამგორი

03/10/2015

პროექტი წარმოადგენს ადგილობრივ სპეციფიკაზე მორგებულ კედლის მხატვრობას; ახალი ვიზუალური იდენტობის შექმნას