ძველი იპოდრომი

ძველი იპოდრომი

17/10/2015

ჯონ ირიგოიენის პროექტი თბილისის მეორე ტრიენალესათვის წარმოადგენს ინტერესთა ჯგუფთან კოლაბორაციის პროცესს