საკუთარი ოთახი "ნექტარში"

საკუთარი ოთახი "ნექტარში"

21-25/10/2015

"საკუთარი ოთახის" კონცეფციაზე დაყრდნობით მხატვრებს თბილისის მეორე ტრიენალესათვის სურთ გალერეა ნექტარის სახელოვნებო სივრცეში "თვითორგანიზებადი სისტემების" შექმნა.