124,908

124,908

03/10/2015

"124,908" - ეს არის რუსთავის მოსახლეობის რაოდენობა 2014 წლის აღწერის თანახმად.