თვითორგანიზებადი სისტემები (გიორგი ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი)

თვითორგანიზებადი სისტემები (გიორგი ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი)

02/10/2015

თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო გამოფენა