გოსლაბი

გოსლაბი

02/10/2015

ეს მეგობრების წრე იყო, რომლებსაც სურდათ შემოქმედებითი თამაში და გართობა - იმდენად, რამდენადაც ეს მოცემულ ვითარებაში იყო შესაძლებელი.