თბილისის მეორე ტრიენალე /თვითორგანიზებადი სისტემები

თბილისის მეორე ტრიენალე /თვითორგანიზებადი სისტემები

01/10/2015

თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო გამოფენა